torsdag 10 november 2016

Utbrändhet/Utmattning/Depression

Kortfattad sammanfattning av sjukdomsperioden

2013
27/9 Första läkarbesöket – heltidssjukskrivning, start SSRI-medicinering
1/10 Första psykologbesöket
16/10 Arbete 50%
18/10 Ny läkarkontakt och sjukskriven 75%
Jobbade 2h/dag året ut
Fortsatte träffa psykolog några gånger
Minns inte när men utökade medicineringen från 1 till 1½ tablett per dag vilket gjorde stor skillnad för måendet! Fick även Atarax för att lindra värsta stressen samt för att komma till ro på kvällen och kunna somna.


2014
Arbetslös eftersom försäkringskassan inte ville sjukskriva mig som arbetssökande. Kontakt med AF rehabhandläggare och fick ”specialvillkor” men gick fortfarande som arbetslös.
Fortsatt kontakt med psykolog och kurator, även vägledning av arbetspsykolog

6/10 Började arbetsträna på Brukshundcenter. Trodde att jag skulle klara 25% (2h/dag). Funkade inte utan fick börja med två timmar, tre dagar i veckan...

Hösten: Samtal med mamma och pappa för större förståelse från dem

31/10 Ökade antalet timmar 2+2+3
19/11 Ökade antalet timmar 2+3+3
9/12 Ökade antalet timmar 3+3+3


2015
Under 2015 ändrades diagnosen från depressiv episod till utmattningssyndrom. Fortsatt arbetsträning på Brukshundcenter med successivt ökat ansvar och utökade timmar. Jag fick bra hjälp att bromsa mig när jag blev för ivrig men trivdes väldigt bra och ville väldigt mycket. En stressfaktor var att jag under tiden behövde söka jobb, vilket så småningom togs i beaktande och plockades bort. Jag kunde nu fortsätta utvecklas på Brukshundcenter i den takt jag behövde. Kunde fortfarande få ”anfall” där jag blev plötsligt ledsen eller nedstämd men dessa anfall kom allt mer sällan.

Februari-Mars: Kontakt med arbetspsykolog som gjorde en arbetspsykologisk utredning där det framkom många saker, bland annat att jag var extremt stresskänslig och minsta lilla kunde få mig att brista. Det framkom även att jag hade svårt för motgångar och var rädd att göra fel vilket förhöjde stressen. Även att jag hade svårt för ansvar och ville helst ta så några eller små beslut som möjligt själv.

Kontakt med ny psykolog vid flertalet tillfällen
Utökade antalet timmar successivt till 5+5+6 för att i slutet av året jobba 5+4+5+4 - blev för mycket
Svårt att samla tankarna och blev lätt passiv, tankspridd och ofokuserad. Upplevde ändå att jag kunde hantera de flesta situationer trots hög stress. Mycket oro i perioder.

15/12 Påbörjat bakslag med trötthet. Togs upp på Brukshundcenter och accepterades – skönt!

December: Sömnsvårigheter och nattvaka


2016
Rädsla att förlora vänner
Kom på att jag fokuserat fel i december (fokuserade på 50% och inte dag för dag)
Stort bakslag med många stressymptom som kom tillbaka, bla dålig sömn och hjärtklappning.
Kontakt med kurator
Minskat antal timmar på arbetsträningen.
Mer fokus på mig själv
Kontakt med sjukgymnast för att lära mig mindfulness vilket var supersvårt
Långsam upptrappning av antalet timmar
Ökat ansvar på arbetsträningen där jag provat att jobba själv (med möjlighet till back-up), självmant tagit mer initiativ och samtidigt blivit tillfrågad om mer och mer saker.
Stressen har minskat generellt och jag kan klara vissa motgångar utan att få panik.
Misslyckades med en kund som handlade med presentkort, löste situationen och kunde sedan släppa den utan att grubbla ihjäl mig eller ha superhög stress och puls.
Lyckats jobba 4hx3 dagar en vecka och 4hx5 dagar veckan efter (inget jag klarar i längden men så här gick det bra)
Kände ingen panik över läkarintyget som skulle blivit mig övermäktigt att få för ett år sedan.
Kände ingen panik när jag fick veta att Brukshundcenter skulle avvecklas utan kände bara ”Det ordnar sig”
Så ja, nog gör jag framsteg även om jag fortfarande har långt kvar.Skillnad mellan arbetsträning och fritid
* Arbetsträning är ett ”måste” och ska helst inte anpassas allt för mycket i tid
* Arbetsträningen innebär vissa ”krav”
* Arbetsträningen ”kräver” att jag passar tider
* Det ”krävs” att jag är på topp och kan prestera på arbetsträningen
* Fritiden är lättare att ställa in och ändra
* Fritiden väljer jag själv
* Det mesta på fritiden är flexibelt i tid
* Inte lika många krav på fritiden

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar